ส่งไปยังกล่องจดหมาย[ป้องกันอีเมล]

โทรเลย86 188 512 10105

อุปกรณ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ


หน้าแรก>การใช้งาน>อุปกรณ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

PLA (Polylactic Acid) สายการผลิตแผ่นย่อยสลายได้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


รายละเอียด

PLA (Polylactic Acid) is a novel biobased and renewable biodegradable material made from starch raw materials proposed by renewable plant resources such as corn and cassava. The production process of PLA is non-polluting, and the product can be biodegraded to achieve circulation in nature, so it is an ideal green polymer material. PLA has good thermal stability, processing temperature of 170-230℃, with good solvent resistance. Products made of PLA have the advantage of biodegradability, gloss, transparency,good feel and heat resistance. It also has good antibacterial, flame retardant and UV resistance, so it can be used in rigid packaging of fruits, vegetables, eggs, cooked foods and baked goods. It can also be used for the packaging of sandwiches, biscuits and flowers,etc.

6374216619647368202614983

6374216620554531384695260


ติดต่อเรา